Filemaker

Ønsker du å forenkle arbeidsoppgaver, gjøre registrering enklere eller utnytte mulighetene i Office365? Da bør du kontakte oss for en gjennomgang opp mot dine behov.

Egen software med Filemaker

Filemaker er intuitivt og enkelt

Sammen med dere kan vi utvikle en FileMaker-løsning tilpasset virksomheten, slik at dere får en løsning tilpasset bedriftens behov og planer. Det kan dreie seg om administrasjon av kontakter, eiendeler, innhold, fakturaer osv.


Hvorfor velge FileMaker Pro fra Upheads?

  • Inkluderer mange standardløsninger og -maler.
  • Kort utviklingstid og liten kommunikasjonsproblematikk.
  • En svært robust plattform som brukes av millioner av mennesker og bedrifter verden over.
  • Upheads har lang erfaring i å tilpasse FileMaker Pro for bedrifter.
  • Upheads er sertifisert som Apple Certified Professional Center og er Microsoft Gold Partner.
  • Servicedesk tilgjengelig fra 0700-2100.