Utvikling

Ønsker du å forenkle arbeidsoppgaver, gjøre registrering enklere eller utnytte mulighetene i Office365? Da bør du kontakte oss for en gjennomgang opp mot dine behov.

Utvikling

Ønsker du å forenkle arbeidsoppgaver, gjøre registrering enklere eller utnytte mulighetene i Office365? Da bør du kontakte oss for en gjennomgang opp mot dine behov.

Mange av kundene våre har fokus på digitalisering, noe som betyr at de ser behovet for å gjøre ulike arbeidsoppgaver mer effektive ved bruk av teknologi. Mange har god innsikt i egen virksomhet, men er ofte usikre på hvordan man gjennomfører utviklingen av en programvare eller har dårlige erfaringer fra tidligere utviklingsprosjekter.

BÅDE HARDWARE OG SOFTWARE

Vi har lang erfaring både med hardware og software og har lært hva som fungerer og ikke. Vi er derfor frimodige når vi gir råd og bistår våre kunder i ulike utviklingsprosjekter. I Upheads leverer vi primært konsulenttjenester innen Microsoft og FileMaker.