Uptime 365 - Funksjoner

DIGITALISERER DIN VIRKSOMHET

Uptime 365 - Funksjoner

DIGITALISERER DIN VIRKSOMHET


PROSPEKT OG KUNDE REGISTER

FULL OVERSIKT PÅ PROSPEKT OG KUNDER - INTEGRERT MED BRØNNØYSUND


Customer Relationship Management (CRM) eller kunderelasjonshåndtering – er et informasjonssystem som sørger for at din bedrift beholder og utvikler gode kunder og lønnsomme kundeforhold år ut og år inn. Uptime 365 gir din bedrift muligheten til enkelt og problemfritt bygge opp et kunderegister og kontaktarkiv og en oversikt over kundedialog og tilbud og alt av aktiviteter og salg. Med Uptime 365 jobber du effektivt med prospekter og kunder. Løsningen er integrert med Brønnøysund slik at du alltid har oppdatert firma informasjon. Uptime 365 gjør det enkelt å velge ut potensielle kunder, opprette salgsmulighet og følge opp muligheten til det blir et salg – effektivt og systematisk.

AKTIVITET, TILBUD OG SELGER OPPFØLGING

PIPELINE, OPPFØLGING OG UTSENDELSE AV TILBUD DIREKTE FRA LØSNINGEN.


Løsningen dekker alle behov innen salgsaktiviteter, tilbud og selgeroppfølging. Behov som "Aktiviteter utført", "Tilbud til signering" og "Salg mot salgsbudsjett" er et klikk unna. Uptime 365 er et kraftfullt, enkelt og effektivt salgsverktøy for enhver bedrift som har noe å selge. Det gjelder garantert også din.

TIME OG PROSJEKT

REGISTRER FAKTURERBART, FRAVÆR, FERIER - FAKTURER OG HOLD OVERSIKTEN PÅ PROSJEKTENE.


Enten du er ute etter å administrere arbeidsstyrken din, holde kundene dine fornøyd eller kjøre bedriften din effektivt, kan vi samarbeide med deg for å ta bedriften din videre. Effektiv timeregistrering, fraværshåndtering, kalendervisning og tilgang er viktige elementer i dette arbeidet. I Uptime 365 fanger du fakturerbare timer og holder oversikt på prosjekter i sanntid, planlegger prosjektkostnadene med bruk av innkjøpsordre mot prosjekt, øker marginene og optimaliserer utnyttelsesgraden. Avansert rapportering for fullstendig synlighet og kontroll over kostnader og ressurser.

TJENESTER OG ABONNEMENTFULL

KONTROLL PÅ AVTALER, TJENESTER OG FAKTURERING. 

For deg som trenger registrering, oppfølging, endring og fakturering av tjenester-/abonnement. Abonnementsfakturering og ikke minst oversikt over repeterende tjenester/abonnement er svært viktig for virksomheter som produserer varer eller tjenester som skal faktureres fortløpende per måned, kvartal eller år. 

INNKJØPSORDRE OG LEVERANDØRFAKTURA

REGISTRER, GODKJENN OG BOKFØR INNKJØP OG LEVERANDØRFAKTURA.

Kontroll på innkjøp og effektiv behandling er en selvfølge med Uptime 365. Forenklet håndtering av innkjøp med vår kraftige Cloud plattform reduserer kostnadene dine - Uptime 365 digitaliserer din virksomhet, du sparer tid. Sporbarhet og rapporter sørger for at du har full oversikt og kontroll. 

SALGSORDRE OG FAKTURERING

ORDREBEHANDLING OG FAKTURERINGER - GOD OVERSIKT, EFFEKTIVT BEHANDLING. 

I Uptime 365 kan du registrere og behandle innkjøp, inngående faktura, salgsordre og fakturere salgsordre. Både innkjøpsordre og inngående faktura har mulighet for godkjenning hvis du har behov for det. Inngående fakturaer leses direkte inn i systemet som PDF eller EHF. Hvis du ønsker å fakturere direkte fra Uptime 365 gjør du det, faktura kan sendes på papir, PDF eller EHF format. 

ARBEIDSORDRE

STATUS OG FULL KONTROLL PÅ ARBEIDSOPPGAVER. 

For deg som trenger oversikt og kontroll på arbeidsoppgaver/arbeidsordre. Arbeidsordre gir deg muligheten for å registrere både add-hoc og faste oppgaver. Faste oppgaver kan genereres for perioder f.eks. en fast oppgave hver tirsdag kl 11:00 kan genereres for et år frem i tid. 

RATING OG UTSENDELSER

INFORMASJONS UTSENDELSE OG KUNDETILBAKEMELDINGER DIREKTE I FORRETNINGSYSTEMET. 

Effektivt informasjonsutsendelse og spørreundersøkelser til kunder er viktige elementer i kundetilfredsheten. Med Uptime 365 kan du velge utsendelser i forhold til f.eks. hvilke produkter/tjenester kunden benytter. Kundeundersøkelser kan vise om du er i ferd med å miste kunder. De fleste kundene mistes pga problemer med bestillinger og ordrebehandling. Uptime 365 gir deg mulighet for å sende ut basert på kundeforholdet – det gir presis utvalg og hyppigere utsendelser som igjen gir mer positive kunder og mindre kundefrafall. Vil du beholde kunden dine velger du "Uptime 365 – Keeps your business up and running». 

KUNDEWEB

HJELPE KUNDENE Å HJELPE SEG SELV 

Kundene din forventer at det er en mulighet for tilgang til sin informasjonen i dine systemer. Digitalisering handler også om å tilgjengliggjøre data til dine kunder. Med Uptime 365 kan kundene dine få tilgang til sin egen informasjon, du skaper en kunnskapsbase som er tilgjengelig når de trenger det. Salgsordre, faktura, svar på spørsmål osv - på et enkelt sted. Ved å sette opp en kundeportal, vil du ikke bare kunne forbedre kundetilfredsheten, men du kan også redusere henvendelser ved at kundene hjelper seg selv.KONTAKT OSS

Telefon: 51 22 70 00
E-post: salg@upheads.no