Sikkerhet

Økende behov for datasikkerhet blant norske bedrifter.

Sikker Skann

En skann av din IT infrastruktur for å kartlegge og administrere sårbarheter.
Ved å benytte Sikker Skann vil din organisasjon proaktivt avdekke sårbarheter i løsningsom manglende oppdateringer, feil konfigurasjon, svake passord og lignende. 


Sikker Skann genererer en oversiktlig og komplett rapport med eventuelle sårbarheter på :

  • Brannmur
  • Switcher
  • Servere
  • Wifi AP
  • Printere
  • PC`er

Eventuelle sårbarheter blir rangert i forhold til hvor kritiske sårbarhetene er og konsulent vil i samråd med kunde utbedre eventuelle feil.

Å vedlikeholde en IT løsning er en kontinuerlige prosess og det vil til enhver tid være ulike oppdateringer som bør gjøres. Vi leverer derfor  Sikker Skann som en tjeneste der hele din IT løsning blir skannet hver måned. Du vil motta en månedlig rapport som gir en fullstendig status på din IT løsning.Oppdater kunnskapen din med vår e-bok:

  • Hvordan forholde seg til nye sikkerhetstrusler som følge med digitalisering.
  • Hva det å være proaktiv i forhold til sikkerhet betyr for vekst, lønnsomhet og konkurransedyktighet
  • Hvordan vellykkede bedrifter har løst sikkerhetsutfordringene sine

byggoganleggHva er en IT sårbarhet

Sårbarhet, svakhet i et datasystem, kjent av minst én aktør som er i stand til å utnytte den til å bryte igjennom systemets sikkerhetsmekanismer. Slike svakheter finnes i de fleste datasystemer, av og til som følge av direkte feil eller bevisst innplanting, men som oftest rett og slett fordi kompleksiteten og fleksibiliteten i teknologien gjør det vanskelig å få full oversikt over hva en potensiell angriper kan få til

KONTAKT OSS

Telefon: 51 22 70 00
E-post: salg@upheads.no