Digitalisering

Vi gir råd og implementerer digitale løsninger

Digitalisering

Vi gir råd og implementerer digitale løsninger
Hva er viktig å tenke på?

Kontinuerlig prosess
Digitalisering er en kontinuerlig prosess som pågår over lengre tid og ofte består av ulike faser. Det er sjeldent man finner et system, applikasjon eller en løsning som på magisk vis digitaliserer hele virksomheten din

Flaskehalser
I en digitaliseringsprosess er det viktig å identifisere flaskehalser som ofte kan være enkle å adressere. 
Eksisterende teknologi
I dagens marked finnes det eksisterende teknologi, systemer eller applikasjoner som enkelt kan implementeres for å effektivisere og digitalisere ulike prosesser.

Hvorfor velge Upheads som digitaliseringspartner 

Office 365
I Upheads har vi god erfaring og kompetanse på eksisterende digitaliseringsteknologi i Office 365 og har bistått flere kunder med ta i bruk Sharepoint, PowerApps, Flow etc for å digitalisere ulike prosesser.
 
Utvikling
Vi har eget utviklingsteam som designer og implementerer skreddersydde digitaliseringsløsninger.Hva er Digitalisering

Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet. Den første betydningen kan også kalles digitalisering. Betydningene henger imidlertid sammen og brukes til tider om hverandre. Digitaliseringsprosessen som skjer i en smarttelefon som tar et bilde og legger det ut på et sosialt medium, påvirker vårt daglige liv og vår bruk av telefonen og sosiale medier.

KONTAKT OSS

Telefon: 51 22 70 00
E-post: salg@upheads.no