Datacom

Vi rådgir, leverer og administrerer din internettlinje.

IP/VPN

Vi tilbyr ulike IP/VPN løsninger.

For å sikre trafikk som går over internett kan det være hensiktsmessig med en IP/VPN løsning.

Vi har IP/VPN løsninger der internett trafikk blir rutet via brannmur i vårt dagsenter slik at du ikke trenger å bekymre deg for drift og vedlikehold. Vi har også managed løsninger der vi drifter og overvåker brannmurer som er lokalisert hos kunder. 


Hva er IP/VPN

Virtual private network (VPN), på norsk; virtuelt privat datanettverk, er betegnelsen på en datateknikk som anvendes for å skape «punkt-til-punkt»-forbindelser, såkalte «tunneler», gjennom et annet datanett (som for eksempel internett). En VPN-tunnel kan være kryptert, noe som er viktig når man ikke kjenner, eller er usikker på sikkerheten gjennom et eventuelt offentlig datanett, som for eksempel internett.

KONTAKT OSS

Telefon: 51 22 70 00
E-post: salg@upheads.no