Sikker Skann

Økende behov for datasikkerhet blandt norske bedrifter.

Sikker Skann

En skann av din IT-infrastruktur for å kartlegge og administrere sårbarheter.

Ved å benytte Sikker Skann vil din organisasjon proaktivt avdekke sårbarheter, som manglende oppdateringer, feil konfigurasjon, svake passord og lignende.

Sikker Skann genererer en oversiktlig og komplett rapport med eventuelle sårbarheter på:

 • Brannmur
 • Switcher
 • Servere
 • Wifi AP
 • Printere
 • PC’er

Sårbarheter blir rangert i forhold til hvor kritiske sårbarhetene er og konsulent vil i samråd med kunde utbedre eventuelle feil.

Å vedlikeholde en IT-løsning er en kontinuerlige prosess og det vil til enhver tid være ulike oppdateringer som bør gjøres. Du kan derfor velge om du ønsker å gjøre sårbarhetsanalysen som en engangstjeneste eller månedlig. Du vil da motta en løpende rapport som gir en fullstendig status på din IT-løsning.

Hvorfor velge Upheads?

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer
 • Microsoft Gold partner
 • Godkjent lærebedrift