Sikker Skann

En skann av din IT infrastruktur for å kartlegge og administrere sårbarheter.
Ved å benytte Sikker Skann vil din organisasjon proaktivt avdekke sårbarheter, som manglende oppdateringer, feil konfigurasjon, svake passord og lignende.
Sikker Skann genererer en oversiktlig og komplett rapport med eventuelle sårbarheter på:
  • Brannmur
  • Switcher
  • Servere
  • Wifi AP
  • Printere
  • PC`er

Sårbarheter blir rangert i forhold til hvor kritiske sårbarhetene er og konsulent vil i samråd med kunde utbedre eventuelle feil.

Å vedlikeholde en IT løsning er en kontinuerlige prosess og det vil til enhver tid være ulike oppdateringer som bør gjøres. Vi leverer derfor Sikker Skann som en tjeneste der hele din IT løsning blir skannet hver måned. Du vil motta en månedlig rapport som gir en fullstendig status på din IT løsning.Oppdater kunnskapen din med vår e-bok:

  • Hvordan forholde seg til nye sikkerhetstrusler som følge med digitalisering.
  • Hva det å være proaktiv i forhold til sikkerhet betyr for vekst, lønnsomhet og konkurransedyktighet
  • Hvordan vellykkede bedrifter har løst sikkerhetsutfordringene sine

byggoganlegg