Sikker Skann

Økende behov for datasikkerhet blandt norske bedrifter.

Sikker Skann

En skann av din IT infrastruktur for å kartlegge og administrere sårbarheter.

Ved å benytte Sikker Skann vil din organisasjon proaktivt avdekke sårbarheter, som manglende oppdateringer, feil konfigurasjon, svake passord og lignende.
 

Sikker Skann genererer en oversiktlig og komplett rapport med eventuelle sårbarheter på:

 • Brannmur
 • Switcher
 • Servere
 • Wifi AP
 • Printere
 • PC`er

Sårbarheter blir rangert i forhold til hvor kritiske sårbarhetene er og konsulent vil i samråd med kunde utbedre eventuelle feil.

Å vedlikeholde en IT løsning er en kontinuerlige prosess og det vil til enhver tid være ulike oppdateringer som bør gjøres. Vi leverer derfor Sikker Skann som en tjeneste der hele din IT løsning blir skannet hver måned. Du vil motta en månedlig rapport som gir en fullstendig status på din IT løsning.
 
 
 
 

Oppdater kunnskapen din med vår e-bok:

 • Hvordan forholde seg til nye sikkerhetstrusler som følge med digitalisering.
 • Hva det å være proaktiv i forhold til sikkerhet betyr for vekst, lønnsomhet og konkurransedyktighet
 • Hvordan vellykkede bedrifter har løst sikkerhetsutfordringene sine

byggoganlegg

 

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift.