Sikker Serverdrift

Økende behov for datasikkerhet blandt norske bedrifter.

Sikker Serverdrift

Med Sikker Serverdrift sikrer du din serverløsning ved hjelp av regelmessige og proaktivt vedlikehold.

Hvordan drifte et servermiljø

En proaktiv driftsmodell er svært viktig for å sikre en stabil drift av et servermiljø. Alt for ofte blir serverdrift en reaktiv driftsform der en retter opp i eventuelle problemer, oppdateringer og patcher først når problemet har oppstått. Dette kan føre til uønsket nedetid av forretningskritiske applikasjoner.

På en server bør det kjøres regimessige oppdateringer og patching for å fjerne eventuelle sårbarheter i operativsystem og programvare.

Hva er sikker server

Sikker Server er en tjeneste sikrer en stabil drift av din serverløsning ved hjelp av overvåking, drift & vedlikehold og antivirusløsning til en fast måneds pris. Du sikrer en stabil drift til en stabil kost og unngår at servere kneler for så å få på plass en konsulent som må rette opp i etterkant.

Lokalt eller i skyen

Uavhengig om servermiljø finnes lokalet eller i en sky vil du kunne benytte deg av løsningen Sikker Server

Serverovervåking

Med Sikker Server vil din serverløsning inngå i vår overvåkingsløsning som monitoreres 24/7/365. Dette gjør det mulig for oss å reagere på potensielle problemer før de blir kritiske. Dette kan f.eks være at en disk nærmer seg fyllingsgrad, Backup jobber som er feilet Med mer. Vi vil også overvåke CPU og Minne og bli varslet hvis ytelsen på server nærmer seg et maksimum.

Oppdatering og patching

Benytter du tjenesten Sikker Server vil din server bli regelmessig oppdatert og patchet uten at du blir fakturert for medgått tid.

Antivirus

Sikker Server inneholder også tredjegenerasjons antivirusløsning som sikrer server mot ransomware og andre ondsinnede angrep.

Sårbarhetsanalyse

Om ønskelig vil du motta en månedlige rapport om eventuelle sårbarheter i ditt servermiljø. Rapporten vil avdekke eventuelle manglende oppdateringer, feil konfigurasjon, svake passord og lignende.

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift.