Sikker Print

Vi leverer en sikker Follow me Managed Print løsning som en tjeneste
Har du behov for å skrive ut arbeidsavtaler eller annen sensitiv dokumentasjon er det viktig at utskrift ikke havner på avveie.
Follow me
Vi leverer en komplett “Follow Me” løsning der bruker velger printer og godkjenner utskriften ved hjelp av en QR kode på printeren eller via en app på telefon. Dette sikrer at din print først blir skrevet ut når du er tilstede ved printer for å motta utskrift.
Administrasjon
Vår Sikker Print løsning autentiserer brukere mot Azure AD/Office 365 og kan på derfor enkelt administreres.
Fleksibel
Sikker Print kan brukes fra både PC og Mac. Utskrift kan gjøres ute å våre koblet til ditt lokale nettverk.  Sikker Print kan også implementeres på eksisterende nettverksprintere og er ikke avhengig av en spesifikk printerprodusent.
Oppdater kunnskapen din med vår e-bok:
  • Hvordan forholde seg til nye sikkerhetstrusler som følge med digitalisering.
  • Hva det å være proaktiv i forhold til sikkerhet betyr for vekst, lønnsomhet og konkurransedyktighet
  • Hvordan vellykkede bedrifter har løst sikkerhetsutfordringene sine
byggoganlegg