Sikker Print

Økende behov for datasikkerhet blandt norske bedrifter.

Sikker Print

Vi leverer en sikker Follow me Managed Print løsning som en tjeneste

Har du behov for å skrive ut arbeidsavtaler eller annen sensitiv dokumentasjon er det viktig at utskrift ikke havner på avveie.

Follow me

Vi leverer en komplett “Follow Me” løsning der bruker velger printer og godkjenner utskriften ved hjelp av en QR kode på printeren eller via en app på telefon. Dette sikrer at din print først blir skrevet ut når du er tilstede ved printer for å motta utskrift.

Administrasjon

Vår Sikker Print løsning autentiserer brukere mot Azure AD/Office 365 og kan på derfor enkelt administreres.

Fleksibel

Sikker Print kan brukes fra både PC og Mac. Utskrift kan gjøres ute å våre koblet til ditt lokale nettverk.  Sikker Print kan også implementeres på eksisterende nettverksprintere og er ikke avhengig av en spesifikk printerprodusent.

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift.