Sikker Backup

Vi kan ta ansvar for alle dine data. Om du ønsker å legge dem i skyen eller ha dem selv, tar vi backup av alt. Upheads Cloud Backup har fast pris per server uavhengig av mengde, og lagres i Norge.

Oppdater kunnskapen din med vår e-bok:

 • Hvordan forholde seg til nye sikkerhetstrusler som følge med digitalisering.
 • Hva det å være proaktiv i forhold til sikkerhet betyr for vekst, lønnsomhet og konkurransedyktighet
 • Hvordan vellykkede bedrifter har løst sikkerhetsutfordringene sine

byggoganlegg

Hvorfor velge Upheads som driftsleverandør

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift.