Sikker Ansatt

En komplett løsning der dine ansatte jobber sikrere, mer effektivt og trygt også på hjemmekontor. Du sikrer Pc`en med siste generasjons antivirusløsning og får en sikker oppkobling til bedriftens interne systemer

Lagring og mail

Sikker Ansatt inneholder mail, privat lagringsområdet i tillegg til felles lagringsløsning for filer og dokumenter

Microsoft applikasjoner

Tjenesten inkluderer full Officepakke og tilgang til Microsoft tjenesteportefølje

Video & Kommunikasjon

Få tilgang til Microsoft Teams for å gjennomføre videomøter å kommunisere internt med ulike avdelinger, team og eksterne samarbeidspartnere.

Unngå tap av filer og sikre sensitive data

En komplett løsning som gir deg kontroll over bedriftens enheter, beskytter dine ansatte mot dataangrep og hindrer utro tjenere i å kunne ta med seg bedriftskritisk informasjon.

Multifaktorautentisering

Verifiser pålogging med mobil for å sikre tilgang til enheter og interne systemer.

Mailfilter & Antivirus

Skreddersydd mailfilter som sikrer URL`er, vedlegg, impersonation attack med mer. Sistegenerasjons antivirus som tar kjente og ukjente trusler for ekstra sikkerhet mot blant annet ransomware.

Backup

Daglig backup av mail, dokumenter i felles og privatområdet med 10 år retention

Administrasjon av enheter

Få kontroll over din organisasjons enheter ved å publisere applikasjoner, oppdateringer og konfigurere enheter som bruks i din virkosmhet.

Førstelinjesupport

Inkludert support alle hverdager fra kl. 0700-2100.

Bedre og raskere tilbakeføring av backup

Når du har behov for å hente data fra backup, er tiden avgjørende. Ved å legge til Upheads Office365 Backup vil din virksomhet kunne tilbakeføre data øyeblikkelig – uten at verdifull tid går til spille. Samtidig gjør dette det enkelt å hente tilbake både slettet bruker og innhold.

Oppdater kunnskapen din med vår e-bok:

 • Hvordan forholde seg til nye sikkerhetstrusler som følge med digitalisering.
 • Hva det å være proaktiv i forhold til sikkerhet betyr for vekst, lønnsomhet og konkurransedyktighet
 • Hvordan vellykkede bedrifter har løst sikkerhetsutfordringene sine

byggoganlegg

Hvorfor velge Upheads som driftsleverandør

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift.