Sikker Ansatt

Økende behov for datasikkerhet blandt norske bedrifter.

Sikker Ansatt

En komplett løsning der dine ansatte jobber sikrere, mer effektivt og trygt også på hjemmekontor. Du sikrer Pc`en med siste generasjons antivirusløsning og får en sikker oppkobling til bedriftens interne systemer med mer. 

Lagring og mail

Sikker Ansatt inneholder mail, privat lagringsområdet for lagring av filer og dokumenter

Sikker Fil

Ferdigkonfigurert felles lagringsløsning i SharePoint for behandling, lagring av dokumenter og filer. Løsning inneholder også daglig backup med 10 års retention. 

Microsoft applikasjoner

Tjenesten inkluderer full Officepakke og tilgang til Microsoft tjenesteportefølje

Video & Kommunikasjon

Få tilgang til Microsoft Teams for å gjennomføre videomøter å kommunisere internt med ulike avdelinger, team og eksterne samarbeidspartnere.

Unngå tap av filer og sikre sensitive data

En komplett løsning som gir deg kontroll over bedriftens enheter, beskytter dine ansatte mot dataangrep og hindrer utro tjenere i å kunne ta med seg bedriftskritisk informasjon. 

Multifaktorautentisering 

Verifiser pålogging med mobil for å sikre tilgang til enheter og interne systemer. 

Mailfilter & Antivirus

Skreddersydd mailfilter som sikrer URL`er, vedlegg, impersonation attack med mer. Sistegenerasjons antivirus som tar kjente og ukjente trusler for ekstra sikkerhet mot blant annet ransomware. 

Backup

Daglig backup av mail, dokumenter i felles og privatområdet med 10 år retention. Du vil kunne tilbakeføre data øyeblikkelig – uten at verdifull tid går til spille. Det er også enkelt å hente tilbake både slettet bruker og innhold. 

Administrasjon av enheter

Få kontroll over din organisasjons enheter ved å publisere applikasjoner, oppdateringer og konfigurere enheter som bruks i din virkosmhet. 

Førstelinjesupport

Inkludert support alle hverdager fra kl. 0700-2100.

#SikkerSomSkyen

Sikker Ansatt benytter topp moderne sikkerhetsteknologi for å sikre deg og dine ansatte.

I video får du en kort forklaring og demonstrasjon av enkelte sikkerhetsfunksjoner som er inkludert Sikker Ansatt.

For mer informasjon er det bare å kontakte oss så kan vi ta en uforpliktende gjennomgang. 

Sikkerhetsboken

IT-sikkerhet handler ofte om de tingene du ikke fokuserer på. Bedrifter utsettes hver dag for angrep som kunne vært unngått hvis ledelsen hadde vært oppdatert på hvilke sikkerhetstrusler som finnes.

Har du en plan for en sikker skyløsning?

La bedriften din gjøre det den kan best – uten å være redd for hackere, virus og andre trusler.

Oppdater kunnskapen din med vår e-bok:

 • Hvordan forholde seg til nye sikkerhetstrusler som følge med digitalisering.
 • Hva det å være proaktiv i forhold til sikkerhet betyr for vekst, lønnsomhet og konkurransedyktighet
 • Hvordan vellykkede bedrifter har løst sikkerhetsutfordringene sine

byggoganlegg

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift