IT-SIKKERHET

Reduser risikoen for dataangrep og sikkerhetstrusler

Behovet for datasikkerhet stiger i takt med ny teknologi. Et datainnbrudd kan ramme hvem som helst, når som helst, og få store konsekvenser både små og store bedrifter. Upheads kan sikre ditt firma og medarbeidere fra uventede angrep med brukervennlige og helhetlige IT-tjenester.

Det finnes tusenvis av sikkerhetsløsninger, men med en løsning fra oss vil du alltid ha det beste markedet har å tilby. Vi er proaktive konsulenter som finner forbedringer og uten at du som kunde må spørre etter det. 

Les mer om våre sikkerhetsløsninger:

Sikker ansatt
Sikkert nett
Sikker backup
Sikker print
Sikker skann

 

Hvorfor velge Upheads?

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 07:00 – 21:00 alle hverdager
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter

Kompetanse

 • Over 100 ansatte med sertifisert kompetanse
 • 2200+ kunder over hele Norge 
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer
 • Microsoft Gold partner
 • Godkjent lærebedrift