Sikkerhet

Med enkle grep kan du sikre din virksomhet og dine medarbeidere

Sikker Skann

En skann av din IT infrastruktur for å kartlegge og administrere sårbarheter.
Ved å benytte Sikker Skann vil din organisasjon proaktivt avdekke sårbarheter i løsningsom manglende oppdateringer, feil konfigurasjon, svake passord og lignende. 
Sikker Skann genererer en oversiktlig og komplett rapport med  oversikt over eventuelle sårbarheter på :

  • Brannmur
  • Switcher
  • Servere
  • Wifi AP
  • Printere

PC`erEventuelle sårbarheter blir rangert i forhold til hvor kritiske sårbarhetene er og konsulent vil i samråd med kunde utbedre eventuelle feil.

Å vedlikeholde en IT løsning er en kontinuerlige prosess og det vil til enhver tid være ulike oppdateringer som bør gjøres. Vi leverer derfor  Sikker Skann som en tjeneste der hele din IT løsning blir skannet hver måned. Du vil motta en månedlig rapport med som gir en fullstendig status på din IT løsning

Hva er en IT sårbarhet

Sårbarhet, svakhet i et datasystem, kjent av minst én aktør som er i stand til å utnytte den til å bryte igjennom systemets sikkerhetsmekanismer. Slike svakheter finnes i de fleste datasystemer, av og til som følge av direkte feil eller bevisst innplanting, men som oftest rett og slett fordi kompleksiteten og fleksibiliteten i teknologien gjør det vanskelig å få full oversikt over hva en potensiell angriper kan få til

KONTAKT OSS

Telefon: 51 22 70 00
E-post: salg@upheads.no