Sample Page

Vi leverer sreddersydde backupløsninger tilpasset dine behov og krav

Backup

Vi leverer sreddersydde backupløsninger tilpasset dine behov og krav

Hva er viktig å tenke på?

Kartlegging av data
Det er viktig med en oversikt over hvilke data du har og hvor de er lagret. Du kan ha viktig data som ligger lagret på ulike enheter (Filservere, Mailservere, applikasjonservere, Personlige PCer) og på ulike sky løsninger (Sharepoint, Exchange Online, OneDrive, Dropbox)

Hvor ofte må man ta backup
Noen data er statiske mens andre typer data endres daglig. Hvor ofte man bør ta backup avhenger av hvilke type data man har. Et CRM eller ERP system som snakker med en database der det gjøres daglige endringer bør tas backup av oftere en et “gammelt” filarkiv. Man bør også gjøre en vurdering på hvor langt tilbake man ønsker backup. (uke, mnd, år)

Ulike typer backup
Det finnes ulike backupløsninger til ulike formål.

  • Filbackup – Tar backup av definerte filområdet på en server, Sharepoint eller en PC.  
  • Database – En backup løsning for databaser som f.eks tilhører et CRM system. Dette er en backup som går ofte da endringene er hyppige.
  • Server – Det finnes flere backupløsninger til server. Avhengig av hvor forretningskritisk server er kan det være hensiktsmessig med en Image backup. Da tar man f.eks et daglig Snapshot av hele serverløsning og ikke bare tilhørende data. Fordelen med Imagebackup er at man kan restarte en backup uten å må gjøre en full reinstallasjon av server for så å flytte over data. 
  • Office 365 – Microsoft leverer Office 365 uten backupløsning. Office 365 har en drifts “backupbackup” som sikrer at dataene dine blir lagret på separate lokasjoner. Hvis man ønsker å rulle tilbake eller hente frem en spesifikk mail eller dokument som er blitt sletten ved en feiltakelse er man avhengig av en backupløsning. 
  • Klientbackup – Kan være ønskelig om man ønsker å ta backup av f.eks brukers PC. 

I Upheads tilbyr vi backupløsninger som dekker de fleste behov og krav. Kontakt oss for en uforpliktende prat.