Samhandling

Vi hjelper din virksomhet i å implementere effektive samhandlingsløsninger.

Samhandling

Vi hjelper din virksomhet i å implementere effektive samhandlingsløsninger.
Det finnes i dag flere løsninger og tjenester på markedet som kan hjelpe din virksomhet med samhandling. De siste årene har Microsoft Office 365 blitt en svært innholdsrik løsning bestående av ulike samhandlingstjenester og -applikasjoner

Å innføre nye systemer, løsninger og rutiner i en virksomhet, kan være en utfordrende prosess. Det er derfor viktig å ha en god implementeringsplan som sørger for at din virksomhet får størst mulig utbytte ved innføring av Office 365. 

Hvorfor velge Upheads?
Vi har god kompetanse på tjenester og applikasjoner i Office 365 og sørger for en effektiv implementering slik at du får minimal nedetid. I tillegg administrerer og vedlikeholder vi Office 365- løsningene.

Hva er Samhandling

Ordet «samhandling» er et norsk begrep, og kommer opprinnelig fra dataverdenen. Betydningen var da «sømløs» samhandling i grensesnittet mellom maskin og menneske. Etterhvert har ordet også fått betydning som en handling, samspill, eller vekselvirkning også i grensesnitt mellom personer, organisasjoner, grupper, avdelinger, osv. Samhandling skjer mellom, og på tvers av, ulike nivåer, organisasjoner, spesialiteter og profesjoner.

KONTAKT OSS

Telefon: 51 22 70 00
E-post: salg@upheads.no