Referanse – Håmsø Patentbyrå

You are currently viewing Referanse – Håmsø Patentbyrå

Håmsø Patentbyrå AS er et av Norges ledende rådgivningsfirma innen immatrielle rettigheter (IP/IPR), og det eneste patentbyrået med hovedkontor i Rogaland. Håmsø Patentbyrå ble etablert i Sandnes i 1950 av Borge Håmsø. I 2003 overtok sønnene Eivind og Gunnar Håmsø eierskapet og driften av selskapet. I 2019 kjøpte sju ansatte selskapet som nå drives som en partnerbedrift. Håmsø Patentbyrå har et internasjonalt team med nærmere 40 ansatte fordelt på seks nasjonaliteter.

Stod ved et veiskille

Da de ansatte overtok drift og eierskap av Håmsø i 2019 ble det besluttet å outsource IT for å kunne konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.
Håmsø hadde på denne tiden en lokal serverløsning lokalisert i egne lokaler, med en IT ansvarlig som stod for drift og vedlikehold.

Det ble besluttet å outsource IT-løsning slik at vi kunne fokusere på vår kjernevirksomhet. Upheads var til god hjelp og bisto oss med å belyse ulike alternativer

Hva ble gjort

Det ble gjennomført møter og et mindre forprosjekt der Upheads tok en gjennomgang av dagens IT-løsning for så å legge frem ulike alternativer. Det ble besluttet å migrere eksisterende serverløsning til Upheads Private Cloud slik at drift, vedlikehold, strøm, backup etc. ble ivaretatt av Upheads til en fast månedspris.

Det ble også anbefalt å benytte Microsoft skytjenester som inneholder flere moderne sikkerhetskomponenter. Håmsø valgte derfor tjenesten Sikker Ansatt, som i tillegg til ulike sikkerhetsfunksjoner også inneholder backup av Mail, SharePoint og OneDrive, siste generasjons antivirus, telefonsupport og en sømløs sikker/kryptert hjemmekontorløsning.

Selve migreringen over til ny løsning gikk smertefritt og opplevedes som svært profesjonell

Kostnadseffektivt og driftssikkert

Håmsø fikk en driftssikker serverløsning der ansvar for drift og vedlikehold i dag er ivaretatt av Upheads.
I tillegg førte outsourcing av eksisterende serverløsning til en besparelse på 24% i strømforbruk.

I mai 2020 falt strømforbruket vårt med 24% i kWh-forbruk i forhold til i fjor. Det tilsvarer ca 4500 kWh spart på en måned som utgjør 3-4 tusen i måneden

Ekstra funksjonalitet og sikkerhet

Ved å ta i bruk løsningen Sikker Ansatt fikk Håmsø en stabil, sikker og kryptert hjemmekontorløsning slik at ansatte fikk jobbet effektivt på hjemmekontor i Koronaperioden.

Under Korona pandemien kunne ansatte jobbe effektivt på hjemmekontor mot sentrale systemer. Vi fikk også benyttet flere av mulighetene i Teams

Rasmus Gjesing, Managing Director, Partner
Rasmus Gjesing, Managing Director, Partner

Alltid oppdatert

Upheads har kundeutviklingsprogram som sørger for at kunden alltid er oppdatert og informert om ny teknologi og mulige løsninger.

Jeg har deltatt på flere webinar og seminar i regi av Upheads og holder meg på denne måten oppdatert på ny teknologi. I tillegg får jeg god oppfølging fra min faste konsulent