Pressemelding – Lokalt IT-selskap med kraftig vekst

You are currently viewing Pressemelding – Lokalt IT-selskap med kraftig vekst
Vestre Svanholmen 4

Det lokaleide IT-selskapet, Upheads AS, lokalisert i Sandnes har de siste årene opplevd en svært kraftig vekst. Omsetningen for 2019 ble 152 millioner, som er en økning på 60% fra 2018. Resultat før skatt var 19 millioner som er en økning på 53% fra 2018.

Upheads har hovedkontor på Forus med avdelingskontor i de største byene i Norge og teller i dag totalt ca. 100 ansatte. Upheads leverer IT-løsninger til små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer.

Unik Posisjon

IT leverandør markedet i Norge består i all hovedsak av noen få store nasjonale og internasjonale leverandører og et stort antall mindre lokale leverandører.

Upheads har gjennom årene opparbeidet seg en unik posisjon da vi oppleves som store nok til å være et trygt valg, men små nok til å være fleksible og enkle å handle med. Vi ser at vi får en del kunder som opplever at de får for lite oppmerksomhet hos de store leverandørene og de mindre lokale leverandørene kan mangle rett kompetanse og løsninger. Vi har derfor en veldig gunstig posisjon i forhold til størrelse.» sier Administrerende direktør, Bjørg Tomlin.

BjorgTomlin

 IT-konsulentens nye rolle

Den teknologiske utviklingen har vært stor de siste årene. Fra lokale løsninger med drift har etterspørsel etter sky -tjenester og -løsninger økt betraktelig. Da rollen som IT-konsulent tidligere i stor grad var relaterte til drift og vedlikehold av en lokal serverløsning, har dagens IT-konsulent en større rådgivende rolle ved å informere, samkjøre, drifte og sy sammen ulike skytjenester og løsninger. Upheads har over flere år jobbet kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogram for å øke relevant kompetanse som kreves av dagens IT-konsulenter.

Dagens IT-konsulent stikker ikke bare inn på et serverrom for å se om lysene blinker grønt på diskene, men rådgir kunder på hvordan de kan ta i bruk ny teknologi for å nå sine strategiske mål

Teknologiutvikling stiller nye krav til tradisjonelle IT-leverandører

Migrering til skyløsninger har gitt kunder tilgang til ny og spennende teknologi som gir helt nye muligheter i for eksempel en digitaliseringsprosess. Upheads har opplevd økende etterspørsel på sin softwareavdeling som hjelper kunder med å utnytte det store potensiale som ligger i de moderne skyløsningene. Denne kombinasjonen ved å levere tradisjonelle driftsløsninger som mail, backup, support etc kombinert med software kompetanse for å videreutvikle kunden har vært en stor suksess.

Vi har de gjennom årene gått fra å være en leverandør som drifter en lokal server til å bli en leverandør som rådgir, administrerer og syr sammen de ulike skytjenestene i et komplekst og uoversiktlig marked, og ikke minst sørger for at sikkerheten er ivaretatt

Kundevolum krever kvalitet

Upheads jobber primært mot SMB markedet og har rundt 2000 kunder der årets kundeundersøkelse viste at 87% er «fornøyd» eller «svært fornøyd» med Upheads som leverandør.

For å sikre kvaliteten på tjenester, drift og leveranse ble vi i 2017, som et av få selskaper i vår bransje ISO 20000 sertifisert. Det stilles store krav til våre interne prosesser, rutiner og systemer. Slik har vi kvalitetssikret kundereisen fra A til Å. Dette har vært avgjørende for å levere gode, sikre og komplekse tjenester til et stort volum av kunder. Samtidig som vi har et stort antall kunder, skal vi alltid sikre at alle kunder får personlig oppfølging»