Kjente Azure tjenester

You are currently viewing Kjente Azure tjenester

Hvilke Azure tjenester finnes?

Microsoft har et stort antall tjenester som benytter seg av Azure plattformen. Her følger en oversikt over de mest kjente.

App Services

App Services er en tjeneste som for eksempel kan benyttes av utviklere for å designe, distribuere og skalere webapplikasjoner.

Office 365

Office 365 er en tjeneste som som kjøpes pr. bruker til fast månedspris. En slik type tjeneste kalles ofte Software as a Service (SaaS). I Office 365 finnes det ulike tjenester som mail, lagring, Teams, SharePoint og flere andre kontorstøtte applikasjoner. Hvilke tjenester man har tilgjengelig avhenger av lisenstype.

Microsoft 365

Microsoft 365 er på samme måte som Office 365 en tjeneste som kjøpes pr. bruker til fast månedspris. Microsoft 365 er en tjeneste som kombinerer Office 365 og enkelte sikkerhets- og administrasjonstjenester i Azure.

Dynamics 365

Dynamics 365 er også en tjeneste som følger en spesifikk bruker til fast månedspris. Hvilken funksjonalitet du har, avhenger av lisenstype. Dynamics 365 er Microsoft`s CRM system og benytter seg også av Microsoft sitt nettverk av datasentre.

Hvilken skyløsning er rett for deg?

Vi har samlet den informasjon du trenger  for å ta et valg om hvilken skyløsning som passer best for deg og din bedrift.

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe din bedrift med valg av rett skyløsning


  • Du kan også ringe oss på telefon 51 22 70 00