IT for helsebedrifter

GODE IT-LØSNINGER OG GODT NETTVERK GIR EN GOD HELSE

Servicedesk Helse

SERVICEDESK FRA 07:00-21:00 - TILGJENGELIG NÅR DU TRENGER HJELP

Vi vet at mange helsevirksomheter arbeider med kontoroppgaver før 0800 og etter 1600. Derfor er vi tilgjengelige når du trenger oss, også etter normal arbeidstid. Servicedesken er åpen for våre kunder fra 0700 – 2100 alle hverdager. I tillegg får hver kunde en dedikert kundeansvarlig som kan kontaktes ved behov. 

Rask hjelp

Vi er klare til å hjelpe med enkle spørsmål som vi kan svare på over telefonen, pålogging via remote til dine systemer eller “på stedet”-support dersom problemet ikke lar seg løse per telefon. 

Sertifisert konsulenter

Våre konsulenter er sertifiserte og vår virksomhet er både Norsk Helsenett godkjent, Microsoft Gold Partner og Apple Professional, noe som er viktig for å gi deg optimale og fremtidsrettede IT-løsninger.

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift