IT for helsebedrifter

GODE IT-LØSNINGER OG GODT NETTVERK GIR EN GOD HELSE

Programvare

Upheads har lang erfaring med drift og oppfølging av ulike programvareløsninger for tannleger, leger og terapeuter

Vi kan kjøre alle de forskjellige applikasjonene som du bruker til daglig i din virksomhet fra eget datasenter – eller ta ansvaret for å kjøre det hele hos deg. Vi hjelper også med å kartlegge dine behov og ta i bruk annen programvare fra Microsoft, Apple eller annen spesialprogramvare du trenger det. 

Programvare for tannleger

 • Journalsystemer som Opus Dental, Nextsys og røntgen systemer.
 • Relevant programvare fra Microsoft og Apple.

Programvare for behandlere.

 • Journalsystemer som PromMed
 • Relevant programvare fra Microsoft og Apple.

Programvare for leger

 • Journalsystemer som Winmed, Infodoc og SystemX.
 • Relevant programvare fra Microsoft og Apple.

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift