IT for helsebedrifter

GODE IT-LØSNINGER OG GODT NETTVERK GIR EN GOD HELSE

Norsk helsenett

Upheads har vært Norsk Helsenett partner siden 2010 og levere IT-tjenester til Helse Norge.

Norsk Helsenett

Norsk Helsenett er et statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Deres oppdrag er å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgstjenesten.

Komplett løsning

Upheads ordner med ditt helsenett abonnement og tilbyr tjenester som backup og sentralisert journalserver i Helsenett. Vi gjør din Helsenett opplevelse og tilknytning problemfri.

Sentralisert eller lokalt

Ønsker du løsningen i dine lokaler eller sentraliserte/online driftsløsning har du funnet riktig partner, vår løsning for sentralisert drift er godkjent av Norsk Helsenett og Microsoft.

Sertifiserte konsulenter

Våre konsulenter er sertifiserte og vår virksomhet er både Microsoft Gold Partner og Apple Professional noe som er viktig for å gi deg optimale og fremtidsrettede IT løsninger.

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift