IT for helsebedrifter

GODE IT-LØSNINGER OG GODT NETTVERK GIR EN GOD HELSE

Journalserver

Elektronisk pasientjournal – sikker løsning uansett.

Upheads kan drifte IT-løsningen hos deg og passe på alle dine elektroniske pasientjournaler (EPJ) enten du foretrekker å ha serveren med journalene hos oss,– eller du ønsker dissei eget hus. Vi tilpasser og leverer løsningen tilpasset dine behov.

Dette gir Helsenett EPJ tilgang til

Backup

Backup av dine data er en selvfølgelighet og viktig del av løsningen.

Fleksibel

Løsningen er skalerbar, slik at du styrer behovene selv og betaler for ressursbruk og serverbehov.

Drift

Vi ivaretar oppdateringer av løsningen for deg.

Datasenter

Et datasenter som er plassert på to forskjellige steder gir ekstra sikkerhet

Norsk Helsenett Godkjent

Vårt datasenter er Norsk Helsenett Godkjent og vi har vært Helsenett Partner sider 2010

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift