IT drift

Stabil og sikker IT-drift

Servicedesk

Alltid hjelp å få

Upheads eget servicesenter, Servicedesk, er en viktig del av alle våre løsninger. Det er her det er hjelp å få og det er her konkrete oppgaver løses, uansett hvor utfordrende eller enkelt det måtte være. Servicedesk er selve navet i alle våre kunders problemfrie IT-hverdag.

Åpent når du trenger det som mest

Servicedesk er åpent for våre kunder fra 07:00- 21:00 alle hverdager. I tillegg kan du ved behov kontakte din egen konsulent hos oss, som har deg og din bedrift som sitt hovedansvar. 

Klar til å hjelpe – uansett

Som oftest ordner vi det pr telefon eller vi logger oss på via nettverket til dine IT-systemer og fikser det fra Servicedesk. Men vi nøler aldri med hjelp eller support “på stedet” dersom problemet ikke lar seg løse via telefon eller nettverket. Vi gjør det som må til – og litt til.

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til rutiner og systemer for IT tjeneste leveranse.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller høye krav til rutiner og systemer for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift.