IT drift

Stabil og sikker IT-drift

Serverdrift og overvåkning

Vi drifter og overvåker din serverløsning uavhengig av lokasjon.

For å sikre en stabil drift av en serverløsning er det viktig å drive et proaktivt vedlikehold. Ved hjelp av vår overvåkingsløsning vil vi bli varslet hvis det for eksempel er en backup jobb som ikke er gjennomført eller hvis en disk på server nærmer seg fyllingsgrad.

Vi vil kunne reagere når vi mottar varsling og sikre at tjenesten kjører uten nedetid. 

Typiske oppgaver ved serverdrift er:

 • System/sikkerhetsoppdateringer til operativsystem
 • Sjekk av systemlogger
 • Overvåking av diskkapasitet
 • Backup-rutiner og overvåking av backup-logger
 • Oppdatering og sjekk av antivirus-program

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift