Serverdrift og overvåkning

Vi drifter og overvåker din serverløsning uavhengig av lokasjon.

For å sikre en stabil drift av en serverløsning er det viktig å drive et proaktivt vedlikehold. Ved hjelp av vår overvåkingsløsning vil vi bli varslet hvis det for eksempel er en backup jobb som ikke er gjennomført eller hvis en disk på server nærmer seg fyllingsgrad.

Vi vil kunne reagere når vi mottar varsling og sikre at tjenesten kjører uten nedetid. 

Typiske oppgaver ved serverdrift er:

  • System/sikkerhetsoppdateringer til operativsystem
  • Sjekk av systemlogger
  • Overvåking av diskkapasitet
  • Backup-rutiner og overvåking av backup-logger
  • Oppdatering og sjekk av antivirus-program