IT drift

Stabil og sikker IT-drift

Driftsavtale

Vi leverer fleksible driftsavtaler tilpasset dine behov.

En driftsavtale gir deg øyeblikkelig assistanse og oppfølging når du trenger det, eller til avtalte tidsperioder

Fleksibilitet

Sammen finner vi en løsning som passer dine behov og ambisjoner – slik at du gjør et riktig valg av IT-løsning for din bedrift. 

Dokumentert kompetanse

Drift av en komplett IT-løsning krever god kompetanse. I Upheads har vi dokumentert kompetanse og alle våre konsulenter er sertifiserte.

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift