IT drift

Stabil og sikker IT drift

Upheads er en landsdekkende IT-leverandør som drifter, vedlikeholder og overvåker IT-løsninger i skyen eller lokalt. Følgende faktorer er vesentlige for å sørge for en stabil og sikker drift.

Rutiner

Etablering av en proaktiv driftsmodell som adresserer problemer før de oppstår, er viktig. Det kan dreie seg om oppdateringer og patching for å unngå kritiske sårbarheter på server, planlagt kjøring av backup, vedlikehold, fyllingsgrad av disker osv.

Tilgjengelighet

Det er viktig å til enhver tid ha oversikt over hvilke data som er lagret hvor. Som kunde er du også ansvarlig for å inngå databehandleravtale med leverandør. Løsningen bør også enkelt kunne eksporteres hvis du på et tidspunkt ønsker å migrere til andre systemer og løsninger.

Responstid

Innarbeidede rutiner og systemer er avgjørende for en proaktiv IT-drift, vedlikehold og overvåking. Hvis det allikevel skulle forekomme en uforutsett hendelse på forretningskritiske systemer og du har behov for bistand, er det viktig å sørge for at du har en tilfredsstillende responstid og tilgang til riktig kompetanse.

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl. 07:00 – 21:00 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til rutiner og systemer for IT tjeneste leveranse.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller høye krav til rutiner og systemer for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift.