Flytter til et av verdens grønneste datasentre

  • Post comments:0 Comments
You are currently viewing Flytter til et av verdens grønneste datasentre

Et datasenter forbruker store mengder energi – både til drift og til kjøling. På Rennesøy, nord for Stavanger, finner du et av verdens grønneste datasentre, Green Mountain, hvor vi nå har valgt å flytte våre data til.

– Vi stiller høye krav til tjenestene vi leverer til våre kunder. Sikkerhet, lagring på norsk jord og bærekraft er viktige faktorer for oss. Datasenteret i Green Mountain tilfredsstiller dette og er i tillegg helt klimanøytralt, sier Henning Malmin, Leder Teknologi i Upheads. At det i tillegg er et lokalt selskap, er et stort pluss.

Green Mountain er også høyst innovative i sin drift, og benytter kaldt vann fra fjorden til å kjøle IT-utstyret. I tillegg vil de utnytte restvarme fra datasenteret til hummeroppdrett.

Migreringen skjer til høsten og vil ikke medføre noen ulemper for deg som kunde, kun sikrere løsninger og mer bærekraftig.

– Green Mountain ønsker Upheads hjertlig velkommen til vår fjellhall på Rennesøy. Dette tidligere NATO anlegget er godt sikret med både biometrisk adgangskontroll, videoovervåkning, døgnbemanning og ikke minst solide fjellvegger, sier Espen Bjanes, VP Sales i Green Mountain.

Om Green Mountain

Green Mountain designer, bygger og drifter svært sikre, innovative og bærekraftige datasentre for samlokalisering i Norge. Datasentrene benytter 100% fornybar kraft og er meget energieffektive. Datasentrene er lokalisert på følgende områder:

  • Datasenteret i nærheten av Stavanger (DC1-Stavanger) er bygget dypt inne i et fjell i et tidligere NATO-ammunisjonslager.
  • Datasenteret i Telemark (DC2-Telemark) ligger i ‘vuggen av vannkraft’ i Norge med nærhet til flere lokale vannkraftverk.
  • Datasenteret på Enebakk (DC3-Oslo) ligger like utenfor Oslo.

Green Mountain er en av de største datasenteroperatørene i Norden, og opplever sterk vekst. Blant kundene er store internasjonale selskaper innen Cloud, Bank/Finans, HPC, Automotive og mer.

Leave a Reply