Arkiver. Godkjenn. Digitaliser.

Dokumenthåndtering integrert med din infrastruktur

Xerox DocuShare


Som Xerox Docushare partner tilbyr Upheads DocuShare 7 i Skyen eller on-premise.

DocuShare er en fleksibel, profesjonell og enkel å bruke "Content Management" plattform.

Det er lett å integrere DocShare med dine systemer som ERP, lønn og CRM. DocuShare håndterer et bredt spekter av papir og digitalt innhold og automatiserer forretningsprosesser. Dine kunder og partnere kan få tilgang til, dele og behandle forretningskritisk informasjon 24 x 7.

Xerox Docushare

Vår driftsløsning, Private Cloud, gir deg tilgang til et erfarent og kompetent miljø som er til for deg og dine IT-løsninger. Derfor strekker vi oss til det ytterste – hver eneste gang, døgnet rundt – for å gi deg bedre service enn det du forventer.


Docushare

Selskaper som bruker DocuShare har oppnådd store gevinster:
• Opptil 80% reduksjon i tid brukt på å finne informasjon
• Opptil 50% besparelser i driftskostnadene og tidsbesparelse
• Lavere kostnader og karbonavtrykk ved å bruke mindre papir, energi og frakt
• Redusert risiko, forbedret kontroll med bunnsolid sikkerhet
• Effektiv samsvar med omfattende revisjonsspor
• Rask å komme i gang. Enkel web-basert grensesnitt lar distribuert arbeidsstyrke og kunder tilgang til og dele informasjon fra hvor som helst.

DocuShare: Fleksibel plattform
• Versjonskontroll
• Dokument- og innholdsstyring
• Innsjekk / Utsjekk av dokumenter
• Tilgangsrettigheter og tilgangskontroll
• Avanserte, søkemuligheter
• Samarbeid og deling av dokumenter
• Arbeidsflyt og godkjenningsverktøy
• Varsling og lagring via e-post
• Datafangst av papirdokumenter

Upheads tilbyr Xerox DocuShare i vår Private Cloud eller on-premise.
HVORFOR VELGE DOCUSHARE I PRIVATE CLOUD?

Din egen sky
Du får din egen Private Cloud og full frihet til å installere det du trenger når du trenger det.

Mer plass, mindre bekymringer
Du trenger ikke tenke på egne it-fasiliteter lenger. Ingen bekymringer for om det er kaldt nok eller hvor serverrommet skal være. Ingen vedlikeholdskriser og backup'en blir alltid tatt – og forsvinner aldri.

Fleksible og kostnadseffektive løsninger
Alt er skalerbart og du kan øke tilgjengelig datakraft når du trenger det. Du betaler per måned og slipper store og kapitalkrevende investeringer.

Trygghet og sikkerhet
Komponenter ryker aldri, som en del av en større infrastruktur er du trygg på en helt annen måte. Redundant fiberring garanterer oppetid, generatorer ved bortfall av strøm, overvåkning 24 timer i døgnet, korrigering av mulige feil og forbedringer foretas fortløpende.

Lagret innenfor Norges grenser
Alt av dine data lagres i Norge, du kan når som helst komme og "se" på din løsning. Her er ingen storebror som ser deg, alle data er sikret av Upheads på våre servere og vi følger norsk lovgivning.

Dere får gjort det dere skal!
Du og dine medarbeidere kan bruke tiden på bedriften, på forretningsfremmende aktiviteter – og ikke på vedlikehold av it-løsningen. Og, sist, men ikke minst: Sliter du med stor gjennomtrekk av it-konsulenter internt, da er Private Cloud den aller beste løsningen.

Sikker lagring