Microsoft SharePoint

Vi hjelper din bedrift å implementere SharePoint.

Microsoft SharePoint

SharePoint fra Microsoft er en webapplikasjon – eller et webbasert dataprogram – som kombinerer mange funksjoner og løsninger på ett og samme sted: Intranett, ekstranett, innholdsstyring, dokumenthåndtering, sosiale nettverk, CRM, bedriftssøk, arbeidsflyt og prosjektledelse. Kort sagt et sikkert sted for å lagre, organisere, dele og få tilgang til informasjon for absolutt alle i din organisasjon. Du trenger bare en nettleser og alle er med.

Microsofts Office 365-pakke inkluderer SharePoint og applikasjonen/serveren som kan leveres både som ONSITE eller CLOUD fra Upheads. Vi og våre sertifiserte konsulenter sørger for at din bedrift får den SharePoint-løsningen som fungerer best for dere. Vi kan kjøre hele prosjektet fra kartlegging og behovsanalyse til tilpasning, realisering, driftsstøtte og videreutvikling. I tillegg leverer vi opplæring og en rekke ferdige løsninger som en del av SharePoint-pakken.

SharePoint dokument

Orden i papirene
Med SharePoint får du slutt på den endeløs letingen etter Office-dokumenter i mappestrukturer og servere som i beste fall ender i et funn av en gammel versjon som for lengst er omarbeidet. SharePoint gir deg full oversikt over alle dokumenter, gjør det enkelt å finne dem igjen, gir deg alltid siste versjon og lar deg enkelt dele med andre – uansett hvor du er.

Vi kan dessuten tilpasse funksjoner slik at din virksomhet får mest mulig ut av SharePoint Dokument og enkelt kan:

 • Kategorisere og tilpasse metadata slik at det blir enkelt å finne igjen og gjøre dokumenter enda lettere søkbare.
 • Aktivere versjonshåndtering, noe som gir alle involverte tilgang til rett versjon, oversikt over alle endringer som er gjort, når de er utført og av hvem. Aktivere maler tilpasset forskjellige dokumentområder – som vedlikeholdes på ett sted.
 • Utvikle dokumentsett for å gruppere sammen filer/dokumenter som naturlig hører sammen i et prosjekt.
 • Utvikle dokumentflyt- og godkjenningsrutiner.

SharePoint kvalitetssystem

Dokumenter til å stole på
SharePoint kan også dekke alle virksomhetens behov innen HMS&K. Siden både versjonsstyring, arbeidsflyt og godkjenning skjer automatisk og gir nødvendig historikk og sporbarhet om det er nødvendig, har bedriften til enhver tid full kontroll over både rutiner, instrukser og andre styrende dokumenter.

Varslinger, rapporter, sjekklister og andre oppgaver sørger for at den HMS&K-ansvarlige til enhver tid har oversikt. Måten skaderapportering og avvikshåndtering er lagt opp på, gjør det også enkelt å melde inn og behandle avvik og/eller uønskede hendelser.

Vi kan tilpasse funksjonene slik at du får mest mulig ut av ditt SharePoint Kvalitetssystem og enkelt kan:

 • Utvikle og tilpasse styrende dokumenter, prosedyrer og instrukser basert på forhåndsdefinerte maler.
 • Sammen med SharePoints versjonskontroll, godkjenning og flyt, gir det full kontroll på dokumentene.
 • Kategorisere og tilpasse de forskjellige skjemaene og rapportene i henhold til disse.
 • Utnytte SharePoints rapporteringsmuligheter slik at det er enkelt å få oversikt over dokumenter som må revideres eller følge opp avvik.
 • Kategorisere og tilpasse metadata for å gjøre det enkelt å finne igjen og gjøre dokumenter enda lettere søkbare.
 • Aktivere versjonshåndtering som gir alle involverte tilgang til rett versjon, oversikt over alle utførte endringer, når de er utført og av hvem.
 • Utvikle maler tilpasset forskjellige dokumentområder som vedlikeholdes på ett sted.
 • Definere og aktivisere dokumentflyt- og godkjenningsrutiner.

SharePoint intranett

En for alle, alle for en
Å bygge opp et velfungerende internt nettverk, kan bety mye for en bedrift. Med SharePoint Intranett får bedriften en løsning der alle medarbeiderne får tilgang og muligheter. Vi kan tilpasse funksjonene slik at din virksomhet får mest mulig ut av SharePoint intranett og enkelt kan:

 • Registrere og holde oversikt over alle ansatte, kunder og kontakter.
 • Publisere fellesinformasjon enten til alle eller noen utvalgte.
 • Søke og velge ut ulike kategorier eller områder.
 • Hente ut nødvendig data via Office360/Excel og for eksempel sende en epost tilpasset de utvalgte.
 • Kategorisere kunder for enkelt å finne hvem som er den enkeltes kunder, hvilke tjenester de har osv.
 • Gjøre standarddokumenter og filer tilgjengelig, booke fellesressurser, gjennomføre medarbeiderundersøkelser eller lage prosjektområder.

SharePoint CRM

Kundebehandling som gir salg
En ferdig SharePoint CRM er et kraftfullt, enkelt og effektivt salgsverktøy for enhver bedrift som har noe å selge. Customer Relationship Management (CRM) – eller kunderelasjonshåndtering – er et informasjonssystem som sørger for at man beholder og utvikler gode kunder og lønnsomme kundeforhold. Gjennom en integrert Office-løsning, gir SharePoint CRM din bedrift muligheten til enkelt og problemfritt å bygge opp et kunderegister og kontaktarkiv med oversikt over kundedialoger og dokumenter og ellers alt av aktiviteter og salg. Det gjelder garantert også din. Vi kan tilpasse funksjoner slik at du får mest mulig ut av din SharePoint CRM-løsning slik at du enkelt kan:

 • Registrere og holde oversikt over alle kunder og kontakter.
 • Kategorisere firmaer for enkelt å finne hvem som er kunder eller mulige kunder, hvilke tjenester de har osv.
 • Søke etter og foreta utvalg basert på ulike kategorier, overføre til Office/Excel for enkelt å kunne foreta utsendelser av epost/brev.
 • Opprette dokumenter basert på maler og knytte dem til kunder eller firmaer og kontaktpersonene der.
 • Opprette oppgaveliste og plan for aktiviteter, møte eller salg knyttet opp mot firma/kontaktperson.

SharePoint kundeweb

Gir selvstendige og gode kunder
Med SharePoint Kundeweb kan du trygt og problemfritt gi webtilgang til både kunder og samarbeidspartnere. Det er mye tid og penger å spare på å la kundene selv oppdatere nødvendig kontaktinformasjon, informere om behov eller forbruk, sende forespørsler eller legge inn bestillinger direkte på bedriftens nettløsning. Vi kan tilpasse funksjoner slik at dine kunder og/eller samarbeidspartnere enkelt kan:

 • Få tilgang til egen basisinformasjon og selv vedlikeholde og oppdatere denne.
 • Få tilgang til egne dokumenter, lage nye og se registrerte oppgaver.
 • Rangere deg som leverandør. • Få tilgang til å søke i dine interne systemer.
 • Gjøre registreringer direkte i dine interne systemer eller i egendefinerte skjemaer.

SharePoint online

I skyen
Vil du komme i gang på rekordtid? Da legger vi SharePoint-løsningen ut i den globale skyen alene eller som en del av Office 365-pakken. Du får da tilgang til Exchange, Skype for Business, Office-klientene og nettapplikasjonene på rekordtid. Vi kan tilpasse funksjoner slik at du får mest mulig ut av din SharePoint Online og enkelt kan:

 • Bruke SharePoint på tvers av og på enda flere enheter, takket være mobilappene.
 • Få tilgang til og samhandle med SharePoint-nyhetsfeeden uansett hvor du er.
 • Administrere funksjonalitet, policyer og sikkerhet for alt innhold og alle funksjoner i SharePoint.
 • Sikre at du alltid er oppdatert med de nyeste funksjonene og minimal nedetid gjennom automatisert vedlikehold av serverne.

SharePoint hosting og drift

Trygt og effektivt på alle måter
SharePoint-løsningen din trenger et sted å være. Alle filene, dokumentene, historikken, rapportene og kundeinformasjonen, kort sagt alle dataene må lagres og oppbevares på et sted der du har full kontroll. Vi har lang erfaring med hosting og kan fungere som din IT-avdeling og sørge for en problemfri IT-hverdag. Å velge SharePoint Hosting & Drift fra Upheads gir deg følgende:

 • En teknisk plattform med servicedesk og konsulent inkludert.
 • Sentralisert drift og lokal bistand/support i bedriften.
 • Sertifisert kompetanse hos alle våre konsulenter, uavhengig av løsning.
 • Egen servicedesk åpen fra 0700 – 2100. Konsulenter på døgnkontinuerlig vakt.
 • Vedlikeholdsfritt system, fast pris per bruker, skalerbart system og ingen investeringer/binding av kapital.
 • Produsert og levert i Norge. Alle data er sikret gjennom norsk lovgivning.
 • To datasenterlokasjoner med redundante tjenester.
 • Ivaretakelse av alle aspekter rundt sikkerhet og sikkerhetskopiering ved overgang fra annen løsning/daglig drift.