Digitalisering

Hvorfor velge Upheads som digitaliseringspartner?

Digitalisering

Vi gir råd og implementerer digitale løsninger
Digitalisering er en kontinuerlig prosess som pågår over tid og ofte består av ulike faser. Å identifisere flaskehalser, er en vesentlig del av prosessen. Det er sjelden man finner et system, en applikasjon eller en løsning som på magisk vis digitaliserer hele virksomheten. Men i dagens marked finnes det eksisterende teknologi, systemer og applikasjoner som enkelt kan implementeres for å effektivisere og digitalisere de ulike prosessene i virksomheten.

Office 365
I Upheads har vi god erfaring med og kompetanse på eksisterende digitaliseringsteknologi i Office 365. I arbeidet med å digitalisere ulike prosesser har vi blant annet bistått kunder med å ta i bruk Sharepoint, PowerApps, Flow etc.

Skreddersydde løsninger
Vi har eget utviklingsteam som designer og implementerer skreddersydde digitaliseringsløsninger.