Årets Digitale Frokost vil snart bli tilgjengelig for nedlasting

Tempoet innen digitalisering av virksomheter i Norge har økt betraktelig det siste året.
En trend som startet for flere år siden, men som nå blir mer tydelig i markedet gjennom nye arbeidsmetoder og krav til økt effektivitet. Vi i Upheads er opptatt av å få med alle på denne reisen og inviterer igjen til en webinar versjon av Digital Frokost, der vi blant annet har med oss Microsoft og viser konkrete eksempler som du kan benytte i din virksomhet.

Christoffer Frenning fra Microsoft vil starte med å peke på noen av de største digitale trendene og presentere ulike digitaliseringsmuligheter i Azure. 

Vi i Upheads har i likhet med mange andre virksomheter vært igjennom flere digitaliseringsprosesser. Vi vil gjennomgå hvordan vi har digitalisert og forbedret flere av våre arbeidsprosesser gjennom vårt forretningssystem Bravo. 

Videre vil vi presentere flere konkrete kundeeksempler hvor vi har bidratt med å digitalisere ulike prosesser. Dette gjelder blant annet e-post håndtering, intranett, prosjektoppfølging/ sjekklister og dokumenthåndtering, ved bruk av SharePoint, PowerApps og PowerBI. 

Christoffer Frenning, Direktør Skyplattform, Microsoft Norge

Program:

08:30: Velkommen

v/ Bjørg Tomlin, Administrerende direktør, Upheads

08:35: Digitale trender og digitaliseringstjenester innen Azure

v/ Christoffer Frenning, Direktør Skyplattform, Microsoft Norge

09:00: Fra salg til faktura - ta del i vår digitale reise

Bravo – Et komplett forretningssystem for SMB

v/ Lennart Styve, Leder Software, Upheads

09:20: Praktiske eksempel på digitalisering for våre kunder

Digitalisering av e-post håndtering, intranett, prosjektoppfølging/ sjekklister og dokumenthåndtering – ved bruk av SharePoint, PowerApps og PowerBI

v/ Terje Skalvik og Espen Tværstrand, SW konsulenter, Upheads

09:50: Avslutning

09:55: Q&A