BÆREKRAFTIG IT

Fremtidens bedrifter er grønne og vi i Upheads skal gjøre IT-bransjen mer miljøvennlig.

I Upheads arbeider vi kontinuerlig for å minimalisere vår miljøpåvirkning. Visjonen vår er “IT med mening” som også betyr en bærekraftig drift. Hver dag tar vi valg som er snillere mot miljøet og som bidrar til samfunnsutvikling. Dette gjøres blant annet gjennom miljøkrav til våre leverandører, inntak av lærlinger, sponsoravtaler og deltagelse i Regjeringens inkluderingsdugnad.

Vi har forpliktet oss til å følge Miljøfyrtårn sine kriterier og støtter FNs bærekraftsmål. Med flere interne tiltak reduserer vi utslippene fra vår egen virksomhet og for våre kunder.

For Upheads innebærer det:

 • Vi skal velge miljøvennlige produkter, såfremt disse er like godt egnet for våre kunder
 • Vi skal påvirke våre leverandører til å minske miljøfarlige stoffer i produktene
 • Vi skal redusere vårt avfall
 • Øke vår kildesortering og fremme gjenvinning
 • Arbeide for at vår transport skjer med lav miljøbelastning
 • Arbeide for å minske vårt energibehov
 • Arbeide for papirløs informasjon og dokumentasjon
 • Arbeide for at personell har kompetanse om vårt miljøarbeid, gjennom aktivt arbeide med miljøspørsmål

Vårt bidrag til FNs Bærekraftmål

Upheads støtter FNs bærekraftsmål, og mener at IT-bransjen har en viktig rolle når det gjelder å nå disse. Vi har valgt å jobbe spesielt med seks av FNs bærekraftsmål:
 • Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 • Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet
 • Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 • Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge,
  robuste og bærekraftige
 • Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 • Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
Play Video