BACKUP AV DATA

Vi leverer skreddersydde løsninger for backup tilpasset dine behov og krav.

Sikkerhetskopiering (backup) av data er noe alle bedrifter bør ha. Dersom en disk ryker, laptopen til en ansatt blir stjålet eller et løsepengervirus krypterer datamaskiner i bedriften din, da kan du fort ende opp på bar bakke.

For å sikre all data er det er essensielt å få en oversikt over hvilke data du har og hvor de er lagret. Du kan ha viktig data som ligger lagret på ulike enheter (Filservere, Mailservere, applikasjonservere, Personlige PC’er) og på ulike sky løsninger (Sharepoint, Exchange Online, OneDrive, Dropbox). 

Ulike typer backup
Det finnes ulike backupløsninger til ulike formål.

  • Filbackup – Tar backup av definerte filområdet på en server, Sharepoint eller en PC.  

  • Database – En backup løsning for databaser som f.eks tilhører et CRM system. Dette er en backup som går ofte da endringene er hyppige.

  • Office 365 – Microsoft leverer Office 365 uten backup. Hvis en bruker ved et uhell sletter en e-post eller et dokument og ønsker å hente tilbake dette i Office 365, er man avhengig av en god backupløsning.

  • Klientbackup – Kan være ønskelig om man ønsker å ta backup av f.eks brukers PC. 

  • Server – Det finnes flere backupløsninger til server. Avhengig av hvor forretningskritisk server er kan det være hensiktsmessig med en Image backup. Da tar man f.eks et daglig Snapshot av hele serverløsning og ikke bare tilhørende data. Fordelen med Imagebackup er at man kan restarte en backup uten å må gjøre en full reinstallasjon av server for så å flytte over data. 

I Upheads tilbyr vi backupløsninger som dekker de fleste behov og krav. Kontakt oss for en uforpliktende prat!