Serverløsninger

Vi i Upheads har god erfaring og kompetanse i å drifte, overvåke og implementere serverløsninger lokalt eller i vår egen Private Cloud eller Azure.

Serverløsninger

Vi i Upheads har god erfaring og kompetanse i å drifte, overvåke og implementere serverløsninger lokalt eller i vår egen Private Cloud eller Azure.

Med bakgrunn i dine behov og serverrolle skal vil vi kunne tilby deg den mest hensiktsmessige løsningen. Dette kan være en ren sky løsning eller en hybrid løsning der en kombinerer sky og lokal serverløsing.

Lokal server

En av fordelene ved å benytte seg av en lokal serverløsning er at kommunikasjon mellom bruker og løsning er svært rask. En slik løsning kan være hensiktsmessig hvis du jobber med store grafiske filer som CAD eller lignende. Benytter du en lokal serverløsning er det viktig med gode driftsrutiner for å sikre en stabil og sikker drift. Har du en lokal serverløsning anbefales det å benytte en backupløsning der data blir overført til separat lokasjon.

Sky løsninger 

Velger man å benytte en virtuell server i en Private Cloud eller Azure sikrer man at server kjørers i et moderne og profesjonelt driftsmiljø som innebærer redundante linjer, strøm, lagring, backup med mer. 

I Upheads er vi opptatt av at du som kunde har den mest hensiktsmessige løsningen. Vår kompetanse på drift og implementering av skyløsninger kombinert med lokale serverløsninger sikrer at du som kunde sitter med den mest hensiktsmessige løsningen.

Hvorfor velge Upheads

Tilgjengelighet og kjennskap

 • Du får tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
 • Tilgjengelig Servicedesk fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
 • Vakttelefon tilgjengelig 24/7/365 ved behov.

Kvalitet og Sikkerhet

 • ISO 20000 sertifisert, som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
 • ISO 27001 sertifisert som stiller krav til styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Kundeutviklingsprogram som sikrer at du henger med i den teknologiske utviklingen
 • Kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
 • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

 • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
 • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
 • Microsoft Gold partner.
 • Godkjent lærebedrift