Managed Services

Vi leverer ditt IT utstyr og tjenester som administrerte tjenester - Managed Service. Det betyr at du leier utstyret og tjenestene for en avtalt periode inkludert drift.

Managed Services

Vi leverer ditt IT utstyr og tjenester som administrerte tjenester - Managed Service. Det betyr at du leier utstyret og tjenestene for en avtalt periode inkludert drift.

HOS OSS KAN DU LEIE FULL PAKKE

Hos Upheads kan du leie utstyr og tjenester inkludert drift for en avtalt periode. Vi kaller det ”Managed Service”. 

Med Managed Services slipper du å ansette medarbeidere for å utføre installasjon og drift. Tjenesten inneholder både utstyr som PCer, skrivere og programvare.


Viktig å vurdere 
  • Managed Service er riktig for deg som ønsker å leie.
  • Tjenestene blir gunstigere for deg som kunde fordi det er mange som bruker tjenesten og dermed fordeles kostnadene på alle kunder.

FORDELER MED MANAGED SERVICESSikkerhet

Cyberangrepene øker og man må være godt forberedt om man skal kunne sikre virksomheten.


Økt oppetid

Det er helt avgjørende at systemene alltid fungerer. Gjør de ikke det kan virksomheten miste viktige salg, kunder eller kritiske data.


Skalerbar kapasitet

Behovene i bedriften kan endres og dermed også behovet for IT-utstyr og løsninger. Med leie er det lettere å endre kapasiteten etter behov uten å måtte gjøre omfattende investeringer.


Fokus og kompetanse

Det kan være utfordrende å skulle ha IT-kompetanse internt. Dessuten er det fornuftig å fokusere på kjernevirksomheten.


Kostnadskontroll

I et marked der endringer skjer stadig raskere er likviditeten viktig. Ved å abonnere på IT-utstyr og -leveranser er det mulig å jevne ut driftskostnadene og betale for det man til enhver tid trenger.