IT drift

Stabil og sikker IT-drift

Upheads er en landsdekkende IT-leverandør som drifter, vedlikeholder og overvåker IT-løsninger i skyen eller lokalt. Følgende faktorer er vesentlige for å sørge for en stabil og sikker drift.

Rutiner
Etablering av en proaktiv driftsmodell som adresserer problemer før de oppstår, er viktig. Det kan dreie seg om oppdateringer og patching for å unngå kritiske sårbarheter på server, planlagt kjøring av backup, vedlikehold, fyllingsgrad av disker osv.

Tilgjengelighet
Det er viktig å til enhver tid ha oversikt over hvilke data som er lagret hvor. Som kunde er du også ansvarlig for å inngå databehandleravtale med leverandør. Løsningen bør også enkelt kunne eksporteres hvis du på et tidspunkt ønsker å migrere til andre systemer og løsninger.

Responstid
Innarbeidede rutiner og systemer er avgjørende for en proaktiv IT-drift, vedlikehold og overvåking. Hvis det allikevel skulle forekomme en uforutsett hendelse på forretningskritiske systemer og du har behov for bistand, er det viktig å sørge for at du har en tilfredsstillende responstid og tilgang til riktig kompetanse.

Hvorfor velge Upheads som driftsleverandør

Tilgjengelighet og kjennskap

  • Som kunde i Upheads får du tildelt en primær- og sekundærkonsulent, begge med inngående kjennskap til din IT-løsning.
  • Vi har egen Servicedesk åpen fra kl 0700 – 2100 alle hverdager.
  • Ved behov har vi vakttelefon tilgjengelig 24/7/365.

Kvalitet

  • Vi er ISO 20000 sertifisert, noe som som stiller høye krav til Service Management Best Practice.
  • Vi kvalitetssikrer våre tjenester, driftsmodell og kundereiser fra A til Å.
  • Vi har vært Norsk Helse Nett partner siden 2010, noe som stiller store kvalitets- og sikkerhetskrav til vårt datasenter.

Kompetanse

  • Alle våre konsulenter har sertifisert kompetanse.
  • Vi jobber kontinuerlig med interne kompetansehevingsprogrammer.
  • Microsoft Gold partner.
  • Godkjent lærebedrift.