Digitalisering

Hvorfor velge Upheads som digitaliseringspartner?

Digitalisering

Hvorfor velge Upheads som digitaliseringspartner?

Vi gir råd og implementerer digitale løsninger
Digitalisering er en kontinuerlig prosess som pågår over tid og ofte består av ulike faser. Å identifisere flaskehalser, er en vesentlig del av prosessen. Det er sjelden man finner et system, en applikasjon eller en løsning som på magisk vis digitaliserer hele virksomheten. Men i dagens marked finnes det eksisterende teknologi, systemer og applikasjoner som enkelt kan implementeres for å effektivisere og digitalisere de ulike prosessene i virksomheten.

Office 365
I Upheads har vi god erfaring med og kompetanse på eksisterende digitaliseringsteknologi i Office 365. I arbeidet med å digitalisere ulike prosesser har vi blant annet bistått kunder med å ta i bruk Sharepoint, PowerApps, Flow etc.

Skreddersydde løsninger
Vi har eget utviklingsteam som designer og implementerer skreddersydde digitaliseringsløsninger.