UPTIME – EFFEKTIVISER DIN BEDRIFT MED EN MODERNE PROGRAMVARE

Uptime Uptime er en webapplikasjon – programvare i skyen – som kombinerer mange funksjoner og løsninger på ett og samme sted: kundeoversikt, aktiviteter, salg, salgsbudsjett, tilbudskriving, selgeroppfølging, timeregistrering, tjeneste-/abonnement, ordre, fakturering, kundeweb med mer.

Kort sagt: Et sikkert sted å starte når du skal digitalisere og effektivisere din virksomhet. Du – og kundene dine – trenger kun en nettleser for å få tilgang til systemet.

Uptime er en Microsoft løsning som er integrert med Office 365 - sikkerhet og tilgjengelighet blir ivaretatt på beste måte.

Upheads og våre sertifiserte konsulenter sørger for at din bedrift digitaliseres med hjelp av moderne skyteknologi. En løsning for flere behov reduserer driftskostnaden og effektiviserer din bedrift


PROSPEKT OG KUNDE REGISTER

Customer Relationship Management (CRM) eller kunderelasjonshåndtering – er et informasjonssystem som sørger for at din bedrift beholder og utvikler gode kunder og lønnsomme kundeforhold år ut og år inn. Uptime gir din bedrift muligheten til enkelt og problemfritt bygge opp et kunderegister og kontaktarkiv og en oversikt over kundedialog og tilbud og alt av aktiviteter og salg.

Med Uptime jobber du effektivt med prospekter og kunder. Løsningen er integrert med Brønnøysund slik at du alltid har oppdatert firma informasjon.

Uptime gjør det enkelt å velge ut potensielle kunder, opprette salgsmulighet og følge opp muligheten til det blir et salg – effektivt og systematisk.


FULL OVERSIKT OG BRUKERVENNLIGHET FORENKLER HVERDAGEN.


Company overview

AKTIVITET, TILBUD OG SELGER OPPFØLGING

Løsningen dekker alle behov innen salgsaktiviteter, tilbud og selgeroppfølging. Behov som "Aktiviteter utført", "Tilbud til signering" og "Salg mot salgsbudsjett" er et klikk unna.

Uptime er et kraftfullt, enkelt og effektivt salgsverktøy for enhver bedrift som har noe å selge. Det gjelder garantert også din.


PIPELINE, OPPFØLGING OG UTSENDELSE AV TILBUD DIREKTE FRA LØSNINGEN.


Deal Pipeline
Med Uptime får du:
– Salgsoversikt - Pipeline - vises i forhold til hvor du er i salgsprosessen.
– Aktiviteter pr tilbud med oppfølging, To-Do lister og ukeoversikt.
– Oppbygging av tilbudet direkte i løsningen.
– Elektronisk utsendelse av tilbudet.
– Kunden kan signere elektronisk.
– Budsjett per selger og vare-/tjenestekategori.
– Tilbudsmaler direkte i systemet.
– Rapportering.

HVIS KUNDEN SIGNERER ELEKTRONISK GÅR SALGET AUTOMATISK TIL VUNNET.


Won Lost

TIME OG PROSJEKT

For deg som har behov for timeregistrering. Her kan du holde styr på arbeidstid, fravær, ferier og fakturere timer.

Med Uptime kan du enkelt:
– Registrere og hold oversikt på timer.
– Registrere og hold oversikt på fakturerbare timer.
– Registrere og hold oversikt på ferier og fravær.
– Fakturere timer.
– Rapportere timer pr type, kategori, prosjekt, avdeling, person m.m.

REGISTRER TIMER, FRAVÆR, FERIER.


Hour registration

TJENESTER OG ABONNEMENT

For deg som trenger registrering, oppfølging, endring og fakturering av tjenester-/abonnement.

Abonnementsfakturering og ikke minst oversikt over repeterende tjenester/abonnement er svært viktig for virksomheter som produserer varer eller tjenester som skal faktureres fortløpende per måned, kvartal eller år.

Med Uptime kan du enkelt:
– Registrere og holde oversikt på tjenester-/abonnement.
– Angi detaljer-/kategorier pr tjeneste/abonnement for søking og rapportering.
– Fakturere etablering-/engangskostnader.
– Fakturere pr måned, kvartal, halvår eller år.
– Opprette ubegrenset antall tjenester-/abonnement pr avtale.
– Følge opp leveransen pr tjeneste-/abonnement.
– Rapportering

FULL KONTROLL PÅ AVTALER, TJENESTER OG FAKTURERING.

ORDRE OG FAKTURERING

I Uptime kan du registrere og behandle innkjøp, inngående faktura, salgsordre og fakturere salgsordre.

Både innkjøpsordre og inngående faktura har mulighet for godkjenning hvis du har behov for det. Inngående fakturaer leses direkte inn i systemet som PDF eller EHF.

Hvis du ønsker å fakturere direkte fra Uptime gjør du det, systemet kan sende både PDF og EHF format.

Ordre og fakturerer gir mulighet for:
– Innkjøpsordre - registrering, godkjenning og innlevering.
– Salgsordre - registrering, utlevering og fakturering.
– Inngående faktura - registrering og arkivering (PDF & EHF), godkjenning og kontering.
– Fakturering av timer, tjenester og salgsordre.
– Integrasjon med blant annet Visma, Navision, UniMicro, SAP, Hansa Financials m.fl.
- Rapporter.

RATING OG INFO

Ønsker du tilbakemelding fra kunden dine på deg som leverandør? Uten masse fuzz? Da kan du enkel velge hvem du vil sende til – uten å måtte importere til et annet system – og be kundene om å rate deg. Smartere kan det ikke gjøres - på ja, rekordtid.

Disse funksjoner gjør at du får verdifulle tilbakemeldinger fra kundene dine og kan gjøre noe med de som er missfornøyde. Et effektivt verktøy gjør at du gjennomfører kundeundersøkelser oftere.


JEVNLIGE KUNDEUNDERSØKELSER GIR DEG VIKTIGE TILBAKEMELDINGER.


Survey

KUNDEWEB

Ønsker kundene dine – eller ønsker du at dine kunder selv velger – tilgang til informasjon. Kundeweb gjør at du trygt og problemfritt kan invitere dem inn og gi webtilgang til både kunder og samarbeidspartnere.

Det er mye tid og penger å spare på å la kundene selv oppdatere nødvendig kontaktinformasjon, informere om behov eller forbruk, sende forespørsler eller legge inn bestillinger direkte inn på bedriftens nettløsning.

Kundene dine kan:
– Få tilgang til egen basisinformasjon og selv vedlikeholde og oppdatere disse.
– Få tilgang til egne timer, tjenester, fakturagrunnlag og fakturaer.
– Rangere deg som leverandør (Tar du utfordringen?).
– Gjøre henvendelser direkte inn i systemet.

SELVBETJENING SPARER TID OG ØKER KUNDETILFREDSHETEN.


Kundeweb


Hvorfor velge Uptime?
– Ingen bindingstid.
– Enkelt å ta i bruk.
– Egen servicedesk åpent fra 07:00 - 20:00.
– Sertifisert kompetanse.
– Upheads er Microsoft Gold Partner, har et COSN (Cloud OS Network) sertifisert datasenter og er Microsoft World Class Partner.